İş Güvenliği Hizmetleri

Tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı istihdamı
Risk analizinin hazırlanması
Acil durum planlarının hazırlanması
İş yerinin periyodik olarak denetlenmesi ve raporlanması
İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması
İş sağlığı ve güvenliği genel,teknik,yüksekte çalışma  konularında eğitimlerin verilmesi
Çalışanların yaptığı işe uygun KKD tespiti ve kullanımlarının denetimi
İş yerinin Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş müfettişlerinin yapacağı denetimlere hazırlama
Mevzuat değişikliği olduğunda firmanın haberdar edilmesi
Alkım İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.