İş Yeri Hekimleri Nasıl Çalışacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirildi. İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekim olarak tanımlanıyor.

İŞ YERİ HEKİMLERİ NASIL ÇALIŞACAK

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirildi. İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekim olarak tanımlanıyor. İşyeri hekimlerinin işyerlerinde nasıl çalışacaklarını düzenleyen İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

HEKİMLİK SINAVI

İşyeri hekimliği belgesi: İşyeri hekimliği yapabilmek için işyeri hekimliği belgesine sahip olmak gerekiyor. İşyeri hekimliği belgesi;

” İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

” İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

” Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde, verilecek.

Hekimin görevlendirilmesi; İşyeri hekimi olarak görevlendirileceklerin işyeri hekimliği belgesine sahip olmaları gerekiyor. İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde, İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilemeyecek. Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde işyeri hekiminin görevlendirmesi yapılacak. İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunması sağlanır.

ÇALIŞMA SÜRELERİ

İşyeri hekimleri 10′dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika zaman ayıracak. Diğer işyerlerinden; az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika, tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika ve çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 8 dakika zaman ayrılması gerekiyor.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilecek. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilmesi gerekiyor.

TAM GÜN ÇALIŞMA

Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilecek. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilecek.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilecek. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilecek.

Yolda geçen süre; Birden fazla işyeri ile kısmi süreli (partime) iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmayacak.

Örneğin bir işyeri hekimi İstanbul’un Maltepe, Bayrampaşa ve Büyükçekmece ilçelerinde kısmi süreli olarak üç ayrı işyerine hizmet veriyorsa bu ilçeler arasında ulaşımda geçen süreler çalışma süresinden sayılmayacaktır. Bu düzenleme işyeri hekimlerini rahatlatacaktır.

Kaynak : Bugun Gazetesi