Diş hekimi muayenehanelerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı nasıl sağlanır?

Diş hekimi muayenehanelerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı nasıl sağlanır?

İş güvenliği uzmanları olarak diş hekimi muayenehanelerinde, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla işverene önerilerde bulunuyoruz.  Çalışan personellerin sağlık ve güvenliğini sağlamak esas amacımız olup, bu hususta öncelikle işyerinde tehlike ve riskleri belirleyip risk değerlendirme raporu; acil durumlarda meydana gelebilecek can ve mal zararını en aza indirmek içinse acil durum eylem planı hazırlıyoruz. Personeller çalışmaya başlamadan önce Genel, Sağlık ve Teknik eğitimlerinin verilmesi de bir diğer önemli konudur. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda çalışanlara eğitim verilmesi ile ilgili işverenin yükümlülüklerine yer verilmiştir. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, çalışanlar işe başlatılamaz. İş kazalarına sebep olan faktörleri düşündüğümüzde, en önemlisi eğitim eksikliğidir. Araştırmalara göre; iş kazaları sebeplerinin %98’i insan hatasından kaynaklanmaktadır. Gerçekten %98 gibi büyük oranda insan hatasından kaynaklanan iş kazalarının, iş güvenliği eğitimi ile önlenmesi mümkündür. Maalesef ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği bakımından risk düzeyi yüksek olan sektörlerde eğitim seviyesi düşük olan personellerin çalışması, bu eğitimlerin olması gerektiği şekilde yerine getirilememesine sebep olmaktadır. Çalışanların iş güvenliğindeki eğitim eksikliği; o derece bilinçsiz bir seviyede ki, çalışanlar ve işverenler iş güvenliği eğitim çalışmalarını gereksiz görerek yadırgamaktadırlar. Biz şanslıyız ki, diş hekimleri ve yardımcıları iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konusunda hevesli ve bilgililer. Dolayısıyla, iki yılda en az bir kere gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerin verimli olduğuna yürekten inanıyorum.

Unutulmamalıdır ki; önlemek, ödemekten daha ucuz ve insancıldır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının getirdiği yükümlülükler yerine getirilerek; iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşabilecek can kayıpları ve maddi kayıplar önlenebilir. Herkes üstüne düşen görevi yerine getirdiğinde iş kazalarının azalmaması için hiçbir sebep yoktur. Sağlıklı ve kazasız günler dilerim.

Didem AKSOY

İş Güvenliği Uzmanı